rehabilitació i ampliació d’un habitatge entre mitgeres de mig trast

1 copia

muntatge 1

El projecte consisteix en rehabilitar totalment i ampliar una planta en un habitatge que es troba en un estat pràcticament de runa. Originalment es tractava d’un habitatge de trast amb doble volta d’aresta a l’entrada, però ja fa uns anys es va dividir verticalment, resultant un habitatge de mig trast (2,50 m d’amplada) i 13 m de profunditat. A Maó, un edifici d’aquestes característiques, és poc habitual.

La rehabilitació es planteja en termes de sostenibilitat  i bioconstrucció, per ser conseqüent tant amb l’edificació existent, com amb les noves necessitats i inquietuds dels promotors.

El que dóna caràcter a l’habitatge és la seva estretor i el plantejament de lleugeresa en l’estructura horitzontal – un cèrcol perimetral format per un perfil metàl·lic L80.80 i bigues de fusta de pi, de 10×20 cm, posades de pla i encadellades entre elles a manera de llosa.

La distribució de les estances es realitza a través d’una escala central, evitant les circulacions en passadissos el màxim possible. S’ha provocat un petit terrat a la coberta per aconseguir una bona entrada de llum a l’escala i als espais que s’hi aboquen.

Les obertures són controlades, integrant-se així en l’entorn, les cobertes són ventilades, l’obra de fàbrica s’ha realitzat amb marès i s’ha aïllat amb 8 cm de suro negre.
Per evitar la formació de camps magnètics no desitjats provocats per l’estructura metàl·lica, aquesta s’ha connectat a terra, i la instal·lació elèctrica és biocompatible (desconnectadors de fase i cables de seguretat). Les pintures i tractaments de la fusta són ecològics i saludables.

muntatge 4

muntatge 2

muntatge 3

muntatge 5