CC1001 Competition, Public

Nou Centre de salut Es Banyer
Location
Alaior. Menorca
Client
ibsalut
Year
2010
Size
2.348 m2
Team
moll i martí arquitectura + societat orgànica

L’edifici i el seu entorn

El solar té una forma rectangular fruit d’unir l’actual zona verda i un aparcament, constituint 2,348 m2 de superfície de solar i està situat a la parcel·la compresa entre els carrers des Pou, A i de ses escoles, limitant amb l’avinguda Verge del Toro en el Terme municipal d’Alaior.

L’entorn on s’ha de construir el nou Centre de Salut d’Alaior es caracteritza per la influencia de diferents factors a tenir en compte a l’hora de ubicar el nou edifici. Al costat nord-est limita amb l’avinguda Verge del Toro, important via d’accés a Alaior des de la resta de poblacions de l’illa a qui donarà servei el nou Centre de Salut (Es Mercadal i Ferreries, així com les urbanitzacions del voltant).A més a més s’hi alineen edificacions amb caràcter aïllat i compacte, amb un gra d’estructura urbana considerat de nou eixample (amb pb+2-3).

Al costat sud-oest (C/A) la parcel·la limita amb l’arribada del casc antic d’Alaior, caracteritzat per la tipologia de cases unifamiliars entre mitgeres amb pati posterior i façana d’un o dos “trast”(5mts) pb+2 o pb+1. Al costat nord-oest (Costa des Pou) limita amb una futura nova ordenació d’illa formada per habitatges en pb+2; amb clara línia de profunditat de façana i un interior d’illa verd amb aparcament públic. Al costat sud-est (C/ de ses escoles), una petita àrea enjardinada i parcel·les destinades a equipament escolar.

La ubicació del nou edifici dins la parcel·la

L’edifici cerca donar resposta al seu voltant i s’implanta paral·lelament al carrer des Pou retirant-se al màxim al carrer de ses escoles i avinguda Verge del Toro. Deixant que l’edifici respiri perimetralment per les seves façanes, creant aceres amples a manera de plaça on es preveu l’accés al Centre Sanitari.

Les característiques del nou edifici. Programa funcional

L’edifici té forma rectangular i es concebeix sota la idea generadora d’ésser l’extrem formal de la finalització de la trama urbana del casc antic d’Alaior. Un edifici amb personalitat pròpia que vol encaixar sense pretencions dins l’espai urbà ordenant-lo i integrant-se en un entorn divers on conviuen diferent usos: equipaments escolar i de serveis, habitatge pluri i unifamiliar. S’ha concebut un edifici compacte amb una distribució que respon a les necessitats del programa d’una manera molt clara. La claredat del programa genera un edifici on les sales d’espera lligades a les consultes es converteixen en eixos generadors de la forma de l’edifici entorn un gran atri central. L’atri central és el pulmó de l’edifici; donat que es tracta d’un espai bioclimàtic; suport del condicionament passiu de l’edifici.

Des de l’exterior, l’edifici, ens presenta una imatge introvertida que desapareix al seu interior. Un interior que es mostra amb molta llum natural; llum canviant i controlada per a les diferents èpoques de l’any. Les diferents àrees funcionals només són perceptibles des d’aquest gran buit interior de l’edifici.

S’ha optat per una geometria senzilla permetent canvis d’ús al llarg del temps. Per altra banda es tracta d’un edifici d’extrema senzillesa tècnica tant pel recorregut de les instal·lacions com per la resolució de l’estructura. El programa funcional es reparteix en planta baixa i planta primera tal com es mostra al quadre de superfícies que s’adjunta més endavant.

En resum, a la planta baixa hi trobem: la zona d’accés i recepció, la zona d’administració, les diferents zones de cures, extracció de mostres i serveis complementaris distribuïts al llarg de la façana des carrer des Pou. A la façana del carrer A s’hi distribueix la zona de serveis generals de l’edifici, així com els accessos de personal i serveis, connectant amb la zona d’atenció continuada que es distribueix al llarg de la façana del carrer de ses escoles; coincidint l’accés principal del Pac amb el del centre de salut concentrant els dos accessos principals (del centre i del Pac) en un mateix àmbit. L’accés principal dóna al gran espai pavimentat i arbrat entès com un eixamplament de la vorera a la façana de l’avinguda de Verge del Toro.

A la planta primera hi trobem els blocs de les diferents consultes tant de metge de família com pediatria, obstetrícia i dentista amb les corresponents consultes d’infermeria associades a cada consulta. En aquesta planta i situades als dos extrems curts s’hi distribueixen les sales de fisioterapia i pre-part així com el bloc de lavabos i ascensor que, verticalment coincideix a la planta baixa. Les escales d’accés a la planta primera, es recolzen dins el gran atri central tenint accés des dels corredors de circulació perimetrals i enteses com a volums tancats al mig d’un espai verd controlat al mig de l’edifici. Un espai ric i en constant moviment.

Criteris de sostenibilitat i eficiència energètica

Es planteja que l’edifici generi un consum mínim d’energia mitjançant l’optimització de la llum natural i de sistemes que captin l’energia solar, que forcin la ventilació natural a l’estiu i complementin la calefacció a l’hivern. Es planteja una construcció sostenible amb materials reciclables o reciclats i materials que causin un menor impacte ambiental tenint en compte l’anàlisi del cicle de vida. En general s’empraran materials que requereixin poc manteniment, desmuntables i estandarditzats i materials que potenciïn l’estalvi energètic. S’explica a l’apartat de memòria ambiental.