MM10005 Interior, Premios, Residencial

Rehabilitació i ampliació d'un habitatge entre mitgeres de mig trast
Ubicación
Maó. Menorca
Cliente
Private
Año
2013
Superficie
102,58 m2
Equipo
Emma Martí
Col·laboradors
Paca Gomila, Arquitecte tècnic
mva, càlcul d’estructura

Millor actuació en edifici existent ex aequo, dels Premis d’Arquitectura de Menorca 01 10 11 12

El projecte consisteix en rehabilitar totalment i ampliar una planta en un habitatge que es troba en un estat pràcticament de runa. Originalment es tractava d’un habitatge de trast amb doble volta d’aresta a l’entrada, però ja fa uns anys es va dividir verticalment, resultant un habitatge de mig trast (2,50 m d’amplada) i 13 m de profunditat. A Maó, un edifici d’aquestes característiques, és poc habitual.

La rehabilitació es planteja en termes de sostenibilitat i bioconstrucció, per ser conseqüent tant amb l’edificació existent, com amb les noves necessitats i inquietuds dels promotors.

El que dóna caràcter a l’habitatge és la seva estretor i el plantejament de lleugeresa en l’estructura horitzontal – un cèrcol perimetral format per un perfil metàl·lic L80.80 i bigues de fusta de pi, de 10×20 cm, posades de pla i encadellades entre elles a manera de llosa.

La distribució de les estances es realitza a través d’una escala central, evitant les circulacions en passadissos el màxim possible. S’ha provocat un petit terrat a la coberta per aconseguir una bona entrada de llum a l’escala i als espais que s’hi aboquen.

Les obertures són controlades, integrant-se així en l’entorn, les cobertes són ventilades, l’obra de fàbrica s’ha realitzat amb marès i s’ha aïllat amb 8 cm de suro negre.
Per evitar la formació de camps magnètics no desitjats provocats per l’estructura metàl·lica, aquesta s’ha connectat a terra, i la instal·lació elèctrica és biocompatible (desconnectadors de fase i cables de seguretat). Les pintures i tractaments de la fusta són ecològics i saludables.