CC1004 Concurso, Publico

Escola de dança i música
Ubicación
Ciutadella de Menorca
Cliente
Ajuntament de Ciutadella de Menorca
Año
2010
Superficie
1.922,20 m2
Equipo
moll i martí arquitectura + bcq

Donant resposta a la necessitat de reordenar l’espai per tal de comunicar peatonalment la Contramurada amb el carrer Josepa Rossinyol i la plaça de la Pau, la nova escola de música i dansa es concebeix a partir d’un joc de volums que organitzen el programa i defineixen una façana al llarg del nou passatge que comunicarà els dos àmbits urbans.

L’edifici i el seu entorn.

El nou edifici es recolza al llarg de les dues mitgeres existents seguint el pla d’ordenació urbana vigent. El nou volum i l’edifici situat al costat sud-est (actual seu de la COPE) defineixen un recorregut de forma irregular donades les pre existències; com si d’un desencaix entre el que és nou i el que és existent es tractés. Aquesta decisió es clau, ja que el que busca el nou volum es no consolidar l’edifici existent, ja que es un edifici que no compleix amb una de les necessitats bàsiques de l’emplaçament que es connectar de forma franca la contramurada amb la Plaça de la Pau. Es preveu i per tant es proposa que aquest edifici amb el temps sigui substituït. La seva ubicació defineix una nova façana al nou passatge, l’edifici resol la relació entre els dos capítols urbans donant moviment al recorregut peatonal. El nou edifici s’entén com un edifici pont entre dues realitats urbanes molt diferents, l’emblemàtica Contramurada que limita el casc antic de Ciutadella i el nou eixampla. Per aquest motiu el vestíbul de l’edifici es planteja també comunicat amb el passatge peatonal donant accés al mateix des de diferents punts i ubicant-hi el programa que requereix accés independent de l’edifici des de l’exterior

Les característiques del nou edifici

El conjunt de l’edifici es resol mitjançant dos volums units per la caixa de les escales i un gran espai buit que funciona a manera de gran lluerna que capta la llum i el calor del sol a l’interior de l’edifici. Al voltant d’aquest gran espai buit es resol el programa. A la planta baixa es troba la zona d’accés i sales amb el gran foyer juntament amb la sala d’audicions i la sala de la anda de música i les aules dels grups de música que tenen accés independent des de l’exterior. Al vestíbul d’accés orientat a la façana de la Contramurada hi trobem la secretaria i sala de professors juntament amb l’escala d’accés principal a la resta de plantes. La planta primera acull la zona de música on es distribueixen les 14 aules d’ensenyament instrumental, les 2 aules de llenguatge musical i les 3 aules de música de cambra i conjunts instrumentals juntament amb els lavabos de plant, així com una escala d’emergència a l’extrem del carrer Josepa Rossinyol donada la longitud dels recorreguts. La planta segona acull la zona de dansa i moviment on s’hi disposen les 2 aules de dansa i les 2 aules de musica i moviment, així com els vestuaris corresponents. Una planta soterrada acull els diferents arxius tant de l’escola de música com de la banda de música, així com les zones d’instal·lacions del conjunt de l’edifici. Es tracta d’un edifici introvertit donat que les diferents àrees funcionals només són perceptibles des de el gran buit interior de l’edifici. El tractament de façanes és arrebossat blanc integrat amb l’arquitectura del lloc. Serà la pell interior la que tractarà diferents materials i colors. S’ha optat per una geometria senzilla permetent canvis d’ús al llarg del temps. Per altra banda es tracta d’un edifici d’extrema senzillesa tècnica tant pel recorregut de les instal·lacions com per la resolució de l’estructura. Agilitzant el sistema de muntatge de l’esquelet i contribuint en la reducció de la producció de la producció de residus i costos d’obra.

Criteris de sostenibilitat i eficiència energètica

Es planteja que l’edifici generi un consum mínim d’energia mitjançant l’optimització de la llum natural i de sistemes que captin l’energia solar, que forcin la ventilació natural a l’estiu i complementin la calefacció a l’hivern. La col·locació de l’aïllament a l’exterior elimina els ponts tèrmics i també afavoreix a l’estalvi energètic. Es planteja una construcció sostenible amb materials reciclables o reciclats i materials que causin un menor impacte ambiental tenint en compte l’anàlisi del cicle de vida. En general s’empraran materials que requereixin poc manteniment, desmuntables i estandarditzats i materials que potenciïn l’estalvi energètic, permetent el bon aillament de l’ edifici aconseguint un bon confort i reduint el consum de la climatització. Es disposarà a la coberta de l’ edifici de plaques solars per la producció d’aigua calenta sanitària i per el funcionament dels murs radiants. Per complementar aquest sistema l’edifici disposa d’una caldera de Biomasa a la planta soterrani.