CC0901 Concurs, Premis, Públic

Estació marítima de Maó - 3r premi
Ubicació
Cós nou del Port de Maó. Menorca
Any
2010
Superfície
3.125 m2 (Edifici) + 36.000 m2
Equip
moll i martí arqutiectura + bcq
Imatges
Visualitzacions 3d: bcq

Ens preguntem com ha de posicionar-se perceptivament la Nova Estació Marítima en vers  el viatger i la ciutat de Maó.  El lloc a on es situarà es la trobada entre el camp natural i els molls industrials que existeixen actualment  a l’altre riba del port de maó. L’entorn construït es del tot indiferent al fet del viatge, dipòsits de ciment, la base militar, la central tèrmica,…

La resposta es un edifici que es gira per rebre els vaixells i als viatgers, aquest moviment d’atenció no es indiferent a la ciutat, que des de la seva posició elevada veu com  l’estació s’independitza geomètricament de l’entorn construït.

L’Estació es situa aixecada respecte el pla dels molls, sobre el promontori natural existent i final de la petita carena que baixa des de la muntanya, en un gest natural i a la vegada precís, com si hagués estat esperant sempre l’arribada de les naus.

La seva volumetria irregular reflexa aquest  moviment, els diferents programes son continguts en franges construïdes  que  s’orienten i es separen , la coberta es descompon  geomètricament en plans que es pleguen, que s’inclinen i es separen.

L’Estació es un edifici únic, que s’obre i es ramifica per veure i esser vist. Les passeres per accedir a les embarcacions són edifici, no s’entenen con elements independents, neixen de l’edifici com braços d’acollida.