EMA20039 Interior, Residencial

Reforma d’habitatge unifamiliar parellat
Ubicació
Es Canutells. Menorca
Any
2021
Superfície
174,70 m2
Constructor
Virfin Menorca SL
Imatges
Pol Viladoms
Col·laboradors
Cristina Pons, interiorista

El projecte consistí en reformar totalment l’habitatge situat davant el mar, a la part alta del penyal. El conjunt residencial on s’ubica l’habitatge es va construït als anys 90 recreant l’esperit de l’arquitectura tradicional menorquina. La intervenció va respectar el caràcter de l’edifici, despullant-lo i fent-lo encara més evident amb l’ús de poc materials. Es va crear un gran espai diàfan, es van redistribuir els banys habitacions i es va construir el mobiliari d’obra.