EMA19039 Interior, Residencial

Rehabilitació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres amb pati
Ubicació
Ferreries. Menorca
Any
2021
Superfície
229,34 m2
Constructor
Antoni Pons Roger
Imatges
Pol Viladoms
Col·laboradors
Manel Alzina, arquitecte tècnic

L’edifici objecte de la intervenció no havia esta mai rehabilitat en profunditat des de la seva construcció. Per tant, la rehabilitació total de l’habitatge (planta soterrani, planta baixa i planta pis) consisteix en posar en valor els elements originals de la casa i intervenir respectant el caràcter mediterrani i auster de l’edifici. L’habitatge disposa d’un pati on s’ha projectat una piscina. La passió de la propietària per l’interiorisme i la decoració resulta evident en el resultat final de la intervenció.