EMA19014 Residencial

Rehabilitació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres
Ubicació
Ferreries. Menorca
Any
2020
Superfície
129,25 m2
Constructor
Coll Marquès manobres SL
Imatges
Pol Viladoms
Col·laboradors
Manel Alzina, arquitecte tècnic

El projecte consisteix en la restauració d’una casa de poble situada al centre de l’illa de Menorca, en una zona de carrers estrets i cases petites. L’habitatge unifamiliar entre mitgeres a rehabilitar es desenvolupa en planta baixa, planta primera i planta segona, en una parcel·la de 40 m<sup>2</sup> de superfície, orientada al Sud. Entre els dos carrers als que dóna façana hi ha el desnivell corresponent a una planta. L’edifici es va construir aproximadament al 1930 i no disposava de cap tipus d’instal·lacions.

Els constructors coneixen les tècniques tradicionals del treball amb marès i de paviments i revestiments continus artesanals. Per això, al llarg de l’obra es van anar aplicant els seus coneixements a mesura que l’obra anava mostrant les seves necessitats (a vegades no previstes). Aquestes artesanies es barregen amb tècniques i materials contemporanis com la fusta i el formigó. Principalment, es va tractar de no malmetre l’edifici original i intervenir-hi d’una manera respectuosa i honesta.