EMA17028 Interior, Residencial

Rehabilitació d’una casa al camp
Ubicació
Alaior. Menorca
Any
2018
Superfície
265,00 m2
Constructor
Construcciones Conrado SA
Imatges
Shot Menorca – Laura Tomàs
Col·laboradors
Manel Alzina, arquitecte tècnic