EMA17001 Interior, Residencial

Habitatge entre mitgeres
Ubicació
Es Grao. Menorca
Any
2020
Superfície
256 m2
Constructor
Joan Fullana
Imatges
Pol Viladoms
Shot Menorca (Laura Tomàs)
Col·laboradors
Manel Alzina, arquitecte tècnic

El projecte consisteix en un habitatge nou a la costa nord de Menorca. Es tracta d’un solar a segona línia de mar, que dóna a dos carrers que es troben a dos nivells diferents. El caràcter del nucli on s’implanta l’edifici és fruit l’auto-construcció i, per tant, de la utilització de materials coneguts i propers. Destaca la presència de gelosies de diferents textures i colors. Per això es va buscar integrar l’edifici en el seu entorn a través de les gelosies i d’una arquitectura austera.
La irregularitat de la parcel·la va portar a la creació de dos patis d’accés, que ajuden a la transició entre el carrer i la casa. Els patis trapezoïdals van proporcionar un habitatge amb geometria majoritàriament ortogonal.

En aquest cas la sostenibilitat va venir en gran part del km 0, utilitzar el màxim de materials produïts a Menorca: blocs, biguetes i peces d’entrebigat prefabricats de formigó.