EMA16017 Hostaleria, Interior

Hevresac Hotel
Ubicació
Maó. Menorca
Any
2018
Superfície
516 m2
Constructor
Joan Fullana
Imatges
Pol Viladoms
Col·laboradors
Manel Alzina, arquitecte técnic
Josep M. Pons, enginyer industrial

Hevresac va ser la casa familiar del capità, comerciant i corsari Joan Roca Vinent qui va documentar del 1776 al 1826 el Diari de Maó detallant l’activitat mercant del port, la meteorologia, els esdeveniments sociopolítics així com infinitat d’anècdotes de l’època.

L’objectiu del projecte va ser crear un hotel fresc i inspirador que posés en valor la bellesa de l’arquitectura existent. La intervenció va consistir en transformar un habitatge unifamiliar entre mitgeres del segle XVIII en un turisme d’interior de 8 habitacions, que es desenvolupa en planta soterrani, planta baixa, planta primera, planta segona i planta altell.

La parcel·la on s’ubica l’edifici té una forma trapezoïdal, quasi triangular. Això provoca que al seu interior, les estances paral·leles a la mitgera llarga són rectangulars i els adjacents al carrer San Fernando són trapezoïdals.

El volum és major al permès actualment per la normativa, ja que l’alçada de l’edifici és superior a la permesa i disposa d’un volum que conforma l’altell que sobre surt de la línia de coberta. La major part del volum es concentra cap al carrer Anuncivay i, a la part posterior de la parcel·la, al carrer San Fernando, és on es troben les terrasses i la menor concentració d’edificació.

S’han conservat els elements arquitectònics existents (estucs, escala, paviments, fusteries) i s’han utilitzat juntament amb els nous materials sostenibles (fusta, suro negre, pintures ecològiques…), lleugers i austers per donar el nou caràcter a l’edifici.