EMA15016 Interior, Residencial

Reforma d’apartament amb pati
Ubicació
Es Mercadal. Menorca
Any
2018
Superfície
114,80 m2
Constructor
Miquel Orfila
Imatges
Pol Viladoms
Albert Mir
Col·laboradors
Manel Alzina, arquitecte tècnic

Aquest habitatge en planta baixa no havia esta mai reformat en profunditat. S’havia anat construint en diferents fases i eren evidents pels sistemes constructius utilitzats. El projecte es va ordenar en dues zones, una diàfana (dia) i una compartimentada (nit). Es va alliberar tota una franja mitjançant estintolaments, de carrer a pati, per crear un espai polivalent i flexible (estar, estudi, menjador i cuina).