about

eng
Born on the island of Menorca. Architect for the l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) 2005. Interior Design studies in l’escola Eina (Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, attached to the UAB). Barcelona experience working with Caludi Aguiló, Martí Sanz i Albert Domingo a dataAE, later with Jesús Cardona and Ferran Vizoso in ens arquitectura. In 2008 with Cristina Moll founded in Menorca moll i martí arquitectura studio.
Work in various government, the Es Mercadal Town Hall and in the Menorca Island Council as a Land Planning Director (2007).
January 2013 begins with the new professional studio EMMAMARTÍ | ARCQUITECTURA. Currently expanding its training in green architecture, sustainability and bio-construction.
awards

cat
Nascuda a l’illa de Menorca. Arquitecta Superior per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) al 2005. Estudis d’Interiorisme a l’escola Eina (Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, adscrit a la UAB). Experiència professional a Barcelona treballant amb Caludi Aguiló, Martí Sanz i Albert Domingo a dataAE, i Jesús Cardona i Ferran Vizoso a ens arquitectura. El 2008 s’estableix a Menorca amb Cristina Moll fundant l’estudi moll i martí arquitectura.
Treball en diverses administracions públiques, a l’ Ajuntament des Mercadal i al Consell Insular de Menorca com Directora Insular d’Ordenació del Territori (2007).
El gener de 2013 inicia nova etapa professional amb l’estudi EMMAMARTÍ | ARQUITECTURA. Actualment amplia la seva formació en arquitectura ecològica, sostenibilitat i bioconstrucció.
premis

cast
Nacida en la isla de Menorca. Arquitecta Superior por la Escuela Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallés (ETSAV) en 2005. Estudios de Interiorismo en la escuela Eina (Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, adscrito a la UAB). Experiencia profesional en Barcelona trabajando con Caludi Aguiló, Martí Sanz i Albert Domingo en dataAE, y con Jesús Cardona y Ferran Vizoso en ens arquitectura. El 2008 se establece en Menorca con Cristina Moll fundando el estudio moll i martí arquitectura.
Trabajo en varias administraciones públicas, en el Ayuntamiento des Mercadal y en el Consell Insular de Menorca como Directora Insular de Ordenación del Territorio (2007).
En enero de 2013 inicia nueva etapa profesional con el estudio EMMAMARTÍ | ARQUITECTURA. Actualmente amplía su formación en arquitectura ecológica, sostenibilidad y bioconstrucción.
premios

SONY DSC